Náhradní plnění 2020

30. 11. 2020 Tipy

Rok se s rokem sešel a i letos je potřeba, aby firma srovnala s koncem roku resty. Pro ty, kteří letos ještě neřešili náhradní plnění přinášíme friendly reminder.

Náhradní plnění slouží jako jedna z možností plnění povinného podílu. Ten zákon udává zaměstnavatelům, kteří mají více jak 25 zaměstnanců. Zaměstnavatelé jsou ze zákona povinni poskytnout práci osobám se zdravotním postižením, a to v 4% poměru k celkovému přepočtenému počtu zaměstnanců. Existují tři možnosti využítí:

  • Přímé zaměstnávání osob se zdravotním postižením
  • Odebrání služeb, zboží či zadání zakázek poskytovateli náhradního plnění
  • Finanční odvod státu

Náhradní plnění je výhodnou variantou plnění povinného podílu pro firmy, které nemohou přímo zaměstnávat OZP zaměstnance. Nabízí hned několik výhod:

  • pomůže Vám splnit povinný podíl
  • získáte touto cestou užitečné služby či zboží
  • ušetříte na odvodu do státního rozpočtu
  • nepřímo podpoříte zaměstnávání OZP osob

Stát limituje poskytovatele náhradního plnění limitem, do kterého mohou své služby poskytovat. Ten se rovná 36násobku průměrné měsíční mzdy za 1. až 3. čtvrtletí daného roku. Proto doporučujeme nenechávat zajištění náhradního plnění na poslední chvíli.